Treći sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Treći sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, organiziran na visokom nivou, održan je 31. maja-1. juna 2011. godine na Brdu kod Kranja.

 

Sastanku su prisustvovale sve strane Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save: Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija, kao i predstavnici raznih organizacija, institucija i vlada.

Države strane Okvirnog sporazuma razmatrale su pitanja u vezi s provođenjem Okvirnog sporazuma, radom Savske komisije, donijele odluku o usvajanju Izvještaja o provođenju Okvirnog sporazuma i radu Savske komisije za period od 1. aprila 2009. do 31. marta 2011. godine, usvojile Deklaraciju Trećeg sastanka država strana Okvirnog sporazuma te dale jaku podršku novoj Strategiji o provođenju Okvirnog sporazuma kao i pripadajućem Akcionom planu za period 2011.-2015.

Četvrti sastanak država strana Okvirnog sporazuma održaće se u Bosni i Hercegovini.