Studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za obnovu i razvoj prometa i plovidbe na plovnom putu rijeke Save

Početak/Kraj: 1. decembra 2007. - 1. jula 2008.

Finansirano odSavska komisija

Dokumenti u prilogu

Executive Summary