Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save - STAWA

Početak/Kraj: 1. aprila 2015. - 31. marta 2016.

Finansirano od: Projektni fond Dunavskog regiona (Projekat br. 09_PA04-C1)

Dokumenti u prilogu

Final report