Drugi izvještaj o analizi sliva rijeke Save

Pripremljena od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u saradnji s institucijama Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Izvještaj o analizi sliva rijeke Save Savska komisija je prihvatila na 46. sjednici 15.06.2017. godine.
Sveukupna koordinacija i uređivanje obavljeno je od strane Sekretarijata Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Sava River Basin Analysis Report