Hidrološka i meteorološka pitanja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) osigurava pristup aktualnim hidrološkim podacima visoke kvalitete koji su osnova efikasnog upravljanja vodama u slivu rijeke Save. Nacionalni hidrometeorološki zavodi, organi iz područja zaštite okoliša, istraživači i šira javnost po ustaljenom obrascu koriste podatke o vodostajima, proticajima, padavinama, vodostajima u jezerima/umjetnim jezerima i druge hidrometrijske podatke kao podršku u pružanju upozorenja na poplave, ocjeni vodnih resursa, pružanju informacija o riječnom transportu, upravljanju vodnim ekosistemima i drugo.  
 
2003 Hidrometeorološki zavodi iz Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Savezajedno sa zavodima iz Crne Gore i Albanije, pokrenuli su aktivnosti razmjene podataka i razvoja sistema za praćenje poplava/suša i prognoze u slivu rijeke Save.
2006 Savska komisija snažno je podržala saradnju između zemalja u vezi sa unapređenjem razmjene podataka, sistema za prognozu i upozoravanje na poplave, te počela s pripremom Hidroloških godišnjaka za sliv rijeke Save
2012 Savska komisija je počela s koordiniranjem zajedničkih hidrometrijskih mjerenja na graničnim sektorima
2014 Smjernice za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save, izrađene u potpunosti u skladu s Rezolucijama 25 (Cg-XIII) i 40 (Cg-XIII) Svjetske meteorološke organizacije, potpisane od strane hidrometoloških zavoda i agencija za vode.
2015  Uspostavljen je Hidrološki informacionsistem - Sava HIS uz podršku EC kroz ICPDR, FInskog meterološkog zavoda i Savske komisije kroz projekat Uspostava Hidrološkog informacionog sistem sliva rijeke Save.
2016 Razvijene dodatne funkcionalnosti za potrebe razmjene podataka o pronosu nanosa, uz podršku UNESCO Regionalnog ureda iz Venecije kroz projekat Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje nanosom korištenjem sliva rijeke Save kao primjer: Uspostava sistema praćenja nanosa za sliv rijeke Save.
2017 Poboljšan modul razmjene podataka u stvarnom vremenu za potrebe prognoze poplava, uz podršku Investicionog okvira za Zapadni Balkan i Svjetske banke kroz projekat Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save.