Izvještaj o analizi sliva rijeke Save

Pripremljen od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u saradnji sa Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Izvještaj o analizi sliva rijeke Save usvojen je na 13. Posebnoj sjednici Savske komsije održanoj 22.-23.9.2009. godine.

Sveukupna koordinacija i uređivanje obavljeno je od strane Sekretarijata Savske komisije.

Dokumenti u prilogu

Sava River Basin Analysis Report
Sava River Basin Analysis - Summary