Saradnja Parlamenata mladih iz slivova rijeka Save i Scheldt - Studijsko putovanje u Belgiju u septembru 2022.