Sliv rijeke Save

Sliv rijeke Save, jedan od "krunskih dragulja" europskog prirodnog naslijeđa i jedan od najznačajnijih slivova Jugoistočne Europe, predstavlja mjesto za život oko 8,1 milijuna ljudi, te pokriva približno 97.200 km2, protežući se na teritorij 6 zemalja, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i malog dijela sjeverne Albanije. Vodni resursi sliva rijeke Save su vitalni izvor vodosnabdijevanja stanovništva i privrede, osnova za rast i razvoj mnogih ekosistema, te sastavni dio i preduslov održivog socijalno-ekonomskog razvoja svih zemalja sliva i cijele regije.
Uz izvanredne biološke i pejzažne raznolikosti od svog izvora, u alpskim planinama na zapadu, do ušća u rijeku Dunav, na južnoj granici Panonske nizine u Beogradu, na istoku, sliv rijeke Save odlikuje se velikim kompleksima aluvijalnih močvara (Posavina - Srednja Sava), nizinskim šumama, nacionalnim parkovima (Triglav, Plitvice, Risnjak, Sutjeska, Kozara, Una, Tara, Durmitor i Biogradska gora), ramsarskim područjima (Lonjsko polje, Bardača, Crna Mlaka, Peštersko polje, Obedska bara, Zasavica i Cerniško jezero) i drugim područjima zaštićenih staništa i vrsta. Sliv rijeke Save odlikuju neka, još uvijek netaknuta poplavna područja, koja podržavaju biološku raznolikost i ublažavanje poplava.