Zemlje koje dijele sliv rijeke Save

 
Država
Površina u
slivu rijeke Save
[km2]
Dio teritorije
u slivu
[%]
Dio u slivu 
[%]
Broj stanovnika
na slivu
(u milionima)
Dio u ukupnom
broju stanovnika
[%]
Republika Slovenija      11,735 57.90 12.09 1.073 52
Republika Hrvatska   25,374 44.90 26.13 2.087 50
Bosna i Hercegovina   38,349 75.00 39.50 2.946 87
Republika Srbija   15,147 17.10 15.60 1.835 26
Crna Gora   6,489 46.70 6.68 0.193 31
Republika Albanija   179 0.70 0.20 0,001 0.035