Foto galerija

Ova galerija koja se stalno širi sadrži izbor fotografija inspirisanih rijekom Savom i slivom, prikazujući njenu ljepotu i posebnost, gracioznu prirodu, privlačne prizore i fascinantne ljude.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pošalju svoje fotografije, te time predstave lične poglede i doživljaje Save.

Škole i obrazovne ustanove mogu koristiti sve fotografije kao didaktički materijal. Njihova komercijalna upotreba dopuštena je samo uz dogovor s Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save ili uz dopuštenje fotografa.