Upravljanje podacima i informacijama

Za međunarodni sliv rijeke Saverazmjena podataka i informacija, kontrolisanog kvaliteta, osnovni je element i preduslov za poduzimanje aktivnosti u integralnom upravljanju vodama na nivou slivaStrane su, prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Saveobavezne redovno razmjenjivati informacije o vodnom režimu, te druge relevantne podatke i informacije. 
 
2009  Strategija za Sava GIS uspostavila je viziju, principe i ciljeve razvoja GeoInformacionog sistema za sliv rijeke Save – Sava GIS. 
2010  Izrada Implementacijske dokumentacije za uspostavu Sava GIS-a je osigurala daljnju konceptualizaciju i prijedlog za Sava GIS arhitekturu. 
2016 Uspostavljanje funkcionalnog GeoInformacionog sistema - Sava GIS uz podršku Europske komisije kroz projekat Podrška Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save u razvoju GeoInformacionog sistema za Savu.
2018 ​Poboljšan i potpuno usklađen s EU smjernicama za izvještavanje o poplavama, ranije razvijeni modul za upravljanje poplavama, uz podršku Investicionog okvira za Zapadni Balkan i Svjetske banke kroz projekat Unaprjeđenje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja poplavama u slivu rijeke Save.
2019 Savska komisija usvojila Smjernice za razmjenu i korištenje Sava GIS podataka i informacijakao dokument koji se neprestano razvija i po potrebi ažurira. 
2021 Poboljšan modul upravljanja poplavama i integracija skupova podataka o kulturno-povijesnoj baštini ugroženoj poplavama, uz podršku EU H2020 kroz projekat Održiva holistička obnova historijskog okruženja kroz tehnološko poboljšanje i veću otpornost u zajednici - SHELTER.