Podrška Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save u razvoju Geografskog informacionog sistema za Savu - Sava GIS

Početak/Kraj: 1. januara 2015. - 30. novembra 2015.

Finansirano od: Europska komisija

Glavna postignuća
 • nabavka softvera
 • GeoInformacionog sistema - Sava GIS za sliv rijeke Save uspostavljen 
  • zajednička Sava GIS baza podataka
  • Sava Geoportal
  • web aplikacija za unos, uređivanje i preuzimanje podataka i metapodataka
  • transfer znanja (radionice i treninzi za krajnje korisnike)
  • sistemska i korisnička dokumentacija.

Dokumenti u prilogu

Final Report