Memorandum o razumijevanju sa Svjetskom meteorološkom organizacijom: Potpisan

Memorandum o razumijevanju (Memorandum) između Svjetske meteorološke organizacije (WMO) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC), potpisan je 15.09.2022. godine u prostorijama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Republike Hrvatske, u Zagrebu u okviru svečanosti povodom 75-tog rođendana DHMZ-a, i 30 godina članstva Republike Hrvatske u (WMO). Potpisnici Memoranduma su, ispred WMO-a g.din Peteri Talas, Generalni Sekretar i ispred ISRBC-a Izvršni Sekretar g-din Dragan Zeljko.
Sa željom da se produbi dosadašnja uspješna saradnja i zajedničke aktivnosti, a kako bi se omogućila sinergija djelovanja koja bi se ogledala kroz regionalne i globalne dobrobiti, Memorandumom je posebno dogovorena saradnja u planiranju i implementaciji zajedničkih projekata i inicijativa, podržana je razmjena znanja, iskustava, dobrih praksi i rezultata naučnih, istraživačkih i razvojnih projekata i podržan zajednički rad na promoviranju razmjene podataka i informacija na regionalnom i globalnom nivou.

Memorandum je dostupan ovdje.