47. sastanak PEG FP

47. sastanak PEG FP (Stalna stručna grupa za prevenciju poplava) je održan 23. februara 2023. godine online.

Dokumenti (samo za članove PEG FP) dostupni su ovdje: PEG FP 47