Poziv za iskazivanje interesa: Stručnjak za provođenje nabavke (završeno)

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

poziva

individualne konsultante da iskažu svoj interes za pružanje usluga, na poziciji Stručnjaka za sprovođenje nabavki u Regionalnoj jedinici za implementaciju projekta Program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine (SDIP)-Komponenta 4: regionalna saradnja. Radno mjesto je sjedište Savske komisije - Zagreb, Republika Hrvatska.

Zahtjev za iskazivanje interesa, opis zadataka i potrebne kvalifikacije: Svi detalji su dati u dokumentima u prilogu.
Zainteresovani kandidati trebju poslati detaljnu i ažurnu biografiju, kao i propratno pismo gdje će pojasniti šta ih čini pogodnim za ovu poziciju, isključivo elektronskim putem (naziv e-poruke: Procurement Specialist) na sljedeću adresu elektronske pošte:

isrbc@savacommission.org

 
Rok za podnošenje prijava: 08.05.2023.godine u 14:00 h
Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Dokumenti u prilogu

REoI Procurement Specialist SDIP.pdf
ToR Procurement Specialist SDIP.pdf