Šesti sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

Dana 1. juna 2016. godine, u Beogradu je održan 6. sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save - Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Srbije. Sastanku su prisustvovale delegacije država u slivu rijeke Save na visokom ministarskom nivou, te više predstavnika međunarodne zajednice.

Državne delegacije su predvodili g. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dr. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, gđa. Irena Majcen, ministrica okoliša i prostornog planiranja Republike Slovenije i gđa. Elizabeta Kos, pomoćnica ministra poljoprivrede Republike Hrvatske. Na sastanku su također učestvovali predstavnici međunarodnih (vladinih i nevladinih) organizacija, kao što su UNESCO, Dunavska komisija, ICPDR, GWP-CEE, WWF i REC, te predstavnik Vlade SAD-a.

Ovaj međunarodni skup koji se redovno održava svake dvije godine, ima veliki značaj za unapređenje prekogranične saradnje u području voda, usmjeravanje konkretnih aktivnosti država i traženje zajedničkih rješenja za održivi razvoj u slivu rijeke Save.

Na 6. sastanku Strana razmotrena su ključna pitanja od značaja za provođenje Okvirnog sporazuma, kao što su upravljanje poplavama u slivu, obnova plovidbe na plovnom putu rijeke Save, razmjena informacija, te smjernice za daljnju saradnju država u slivu. Također su prezentovani i dosadašnji rezultati rada Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao i zajednički rezultati savskih država postignuti u provođenju Okvirnog sporazuma. Strane Okvirnog sporazuma usvojile su i zajedničku Deklaraciju, kao završni akt sastanka koji sadrži dogovorene smjernice za daljnje provođenje Okvirnog sporazuma od interesa za razvoj sliva Save.

Idući, 7. sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održaće se 2018. godine u Republici Sloveniji.


Dokumenti u prilogu

Agenda
Opening ceremony and constitution_Welcome speech
Country report on implementation of the FASRB
Statements
Partners in cooperation-short address
Current issues of implementation of the FASRB
Report