Proslava Dana Save - 1. jun, Najava događaja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save u saradnji sa Global Water Partnership for Central and Eastern Europe i Univerzitetom u Beogradu – Građevinskim fakultetom, pozivaju vas na proslavu Dana Save koja će se održati 1. juna 2023. od 12:00 do 14:00 sati online.
Glavna tema događaja biće predstavljanje radova pristiglih na konkurs za srednje škole i mlade od 19 do 25 godina na temu „Sarađujmo s prirodom!“ s fokusom na korištenje rješenja temeljenih na prirodi u upravljanju vodama.
Prezentacije će se održati na lokalnim jezicima sliva rijeke Save ili na engleskom jeziku.
Nacrt dnevnog reda nalazi se u prilogu.

 

Dokumenti u prilogu

Sava day_provisional agenda.pdf