Poziv za iskazivanje interesa: Tehnička podrška za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sistema za prognoziranje i upozoravanje na poplave i male vode (završeno)

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

poziva

konsultantske firme da iskažu svoj interes za pružanje usluga za Tehničku podršku za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sistema za prognoziranje i upozoravanje na poplave i male vode u slivu rijeke Save u svrhu implementacije Programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP) - Faza 1, Dio 4 - Regionalna saradnja.


Svi detalji su dati u priloženim dokumentima.
Zainteresovani konsultanti treba trebaju poslati svoje Izjave o zainteresovanosti isključivo elektronskim putem (predmet e-pošte: Iskaz interesa: Tehnička podrška za poboljšanje, nadogradnju i operacionalizaciju sistema za prognoziranje i upozoravanje na poplave i male vode u slivu rijeke Save) na sljedeće adrese e-pošte:

isrbc@savacommission.org
procurement_sdip@savacommission.org
 
Rok za podnošenje prijave: 12. juna 2024. godine do 13:00 (srednjoeuropsko vrijeme).
Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

Dokumenti u prilogu

Request for Expressions of Interest
Terms of Reference