Svetovni dan voda 2023

Letošnji svetovni dan voda, ki ga vsako leto praznujemo 22. marca, je namenjen pospeševanju sprememb za reševanje vodne krize. S sloganom »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu« je izpostavljena vloga vsakega posameznika pri varovanju, ohranjanju in trajnostnem upravljanju vodnih virov.
ISRBC je prispevala k Agendi Združenih narodov o vodah, ki bo predstavljena na letošnji konferenci ZN o vodi, ki poteka v New Yorku od 22. do 24. marca 2023, s tem, da je predložila zavezo z naslovom Napreden sistem za napovedovanje poplav in nizkih pretokov v čezmejnem Savskem bazenu, ki predstavlja pomemben korak k doseganju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, in sicer:
  • Cilja 6: Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
  • Cilja 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
  • Cilja 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
  • Cilja 16: Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
  • Cilja 17: Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj
Poleg tega bo ta zaveza ustvarila možnosti za prenos znanja, informacij in izkušenj med širšimi oziroma različnimi regijami ter za povezovanje v okviru makroregionalnih strategij in razširjanje pridobljenih izkušenj z drugimi mednarodnimi rečnimi bazeni.