6. delavnica deležnikov v okviru projekta SHELTER

Splošni cilj projekta SHELTER (Holistična obnova trajnostnega zgodovinskega okolja s pomočjo tehnološke izboljšave in odpornosti, ki temelji na skupnosti) je vzpostaviti večdimenzionalen, podatkovno usmerjen in na skupnosti temelječ operativni okvir znanja za krepitev odpornosti, ki temelji na dediščini in konzervatorsko prijazni odpornosti, ter trajnostni obnovi zgodovinskih območij, ki se spopadajo s podnebnimi spremembami in naravnimi nevarnostmi. Podrobnosti o projektu so na voljo tukaj: https://shelter-project.com/.

14. decembra 2022 je Mednarodna komisija za Savski bazen skupaj z Unescovim regionalnim uradom za znanost in kulturo za Evropo ter s podporo drugih partnerjev projekta Shelter preko spleta izvedla peto delavnico (Open Lab workshop).

Glavni cilj delavnice je bila začetna predstavitev in testiranje orodij Shelter, in sicer: Resilience dashboard, Strategic Decision Support System dashboard, Social and Rapid mapping dashboard, Risk Assessment dashboard (vključno z validacijo metodologije ocene tveganja).