Republika Srbija je od Republike Hrvaške prevzela triletno predsedovanje Savski komisiji

Na 63. zasedanju seji Savske komisije, 28. junija 2023, je bila izvršena sprememba predsedovanja Savski komisiji v skladu z načelom rotacije, kot je bilo dogovorjeno v Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu. Ob tej priložnosti je dosedanja predsednica Savske komisije, dr. Duška Kunštek, direktorica uprave za notranjo plovbo v Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške, izrazila veliko zadovoljstvo, da je v zadnjih treh letih svojega predsedovanja bila udeleženka uspešnih dogodkov, kot so razvoj in začetek uporabe sistema napovedi in opozarjanja pred poplavami v porečju reke Save, sprejem Drugega načrta upravljanja voda v porečju reke Save in še posebej podpis sporazuma s Svetovno banko v imenu Savske komisije o izvajanju regionalne komponente programa Svetovne banke za celovit razvoj Savskega in Drinskega koridorja. Ta program bo skozi vrsto dogovorjenih projektov omogočil dodaten zagon krepitvi regionalno sodelovanje in izvajanje Okvirnega sporazuma.
Vodenje Savske komisije je prevzela ga.Maja Grbić, v.d direktorice Republiške direkcije za vode Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije. Ob prevzemu je izrazila zadovoljstvo, da bo naslednja tri leta predsedovala Savski komisiji, ter željo po nadaljevanju krepitve regionalnega sodelovanja na področju voda v okviru Savske komisije.