Posodobljena analiza Savskega bazena

Pripravila jo je Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju z institucijami iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija) ter Črne gore.
Poročilo o analizi Savskega bazena je Savska komisija sprejela na svojem 46. zasedanju, 15. junija 2017.
Celotno usklajevanje in urejanje je opravil sekretariat Savske komisije.

 

Dokumenti v prilogi

Sava River Basin Analysis Report