Varnost plovbe in s tem povezani tehnični standardi

Varnost plovbe vključuje osnovne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za plovne poti in pristanišča, za plovila po celinskih vodah, za posadke na plovilih po celinskih vodah in za plovbo po celinskih vodah. Glede na določila Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu, sta izboljšanje varnosti plovbe, z usklajevanjem pravil in s tem povezanih tehničnih standardov, ter priprava priročnikov za plovbo, pomembni tekoči dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije).
Savska komisija v skladu s svojimi pristojnostmi in predlogi Stalne strokovne skupine za plovbo (PEG NAV) sprejema ustrezne sklepe s področja varnosti plovbe. Vse odločitve Savske komisije na tem področju so pravno zavezujoče za vse pogodbenice.
Sklepi Savske komisije se nanašajo na Pravilnik o plovbi, Pravilnik o minimalnem številu članov posadke, Pravilnik o radiotelefonskih storitvah, Pravilnik o opredelitvi zimskih pristanišč in zimskih zavetišč ter na sprejetje Pravilnika in načrtov za označevanje in vzdrževanje plovbnega območja.
 
 
Z namenom izboljšanja varnosti plovbe z usklajevanjem pravil in ustreznih tehničnih standardov Savska komisija intenzivno sodeluje z EU, Donavsko komisijo (DC), Centralno komisijo za plovbo po Renu (CCNR) in Gospodarsko komisijo Združenih narodov za Evropo (UNECE), še posebej pomembno pa je sodelovanje pri usklajevanju pravil za plovbo. Savska komisija sodeluje tudi pri delu Evropskega odbora za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh (CESNI) in njegovih strokovnih skupin. 
 
 
Savska komisija je razvila spletno aplikacijo za pripravo Načrta za označevanje plovbnega območja reke Save in spletno aplikacijo za podporo nacionalnim organom, pristojnim za inšpekcijo varnosti plovbe, kot spletne storitve, ki jih uporabljajo pristojni nacionalni organi, Album mostov v Savskem bazenu in Daljinar za reko Savo in njene plovne pritoke.