Razvoj turizma

V skladu z interesom pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB), izraženim na 2. sestanku pogodbenic leta 2009, Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) usklajuje razvoj trajnostnega rečnega turizma v Savskem bazenu. Glavni rezultati, povezani z razvojem navtičnega, pustolovskega in ekoturizma ter kulturno in družbeno ozaveščenega turizma, so bili predstavljeni v 1. navtičnem in turističnem vodniku za Savski bazen ter v Smernicah za čezmejni ekoturizem.

Za spodbujanje rekreacijskega turizma, razvoja kolesarskih poti, življenja na nedotaknjenih in neokrnjenih naravnih območjih, življenja v tradicionalnih skupnostih ter naravne in kulturne dediščine, je Savska komisija sprožila nadaljnje sodelovanje pogodbenic na tem področju, rezultat tega pa je podpis Skupne izjave o regionalnem sodelovanju na področju razvoja trajnostnega turizma v Savskem bazenu, 15. junija 2017 na Bledu (Slovenija). Skupna izjava zagotavlja okvir za čezmejno sodelovanje, kot prispevek k Agendi ZN 2030 za trajnostni razvoj, in spodbuja regionalno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja regije.