Vključevanje deležnikov

V skladu z okoljskimi in socialnimi standardi Svetovne banke je vključevanje deležnikov neprekinjen proces, ki se izvaja v celotnem ciklu projekta. Preko njega Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC) identificira, komunicira in omogoča dvosmerni dialog z vsemi deležniki, ki jih projekt zanima, in osebami, ki so ali bi lahko bile prizadete zaradi implementacije projekta. 

Kanali za komunikacijo in informiranje za vse identificirane deležnike so oblikovani v skladu z njihovimi potrebami. Proces sodelovanja bi se uporabljal, da lahko deležniki podajajo pripombe in predloge med razvojem regionalnih študij in načrtov pomembnih za Savski bazen. Tako bi v ISRBC ugotovili in upoštevali zahteve, potrebe in pričakovanja deležnikov. Regionalna Enota za izvajanje regionalnih projektov v okviru ISRBC bo vzpostavila ustrezno komunikacijo s skupinami deležnikov in jih bo redno obveščala o aktivnostih pri implementaciji  regionalnih projektov.