Načrt okoljskih in družbenih obveznosti

Načrt okoljskih in družbenih obveznosti (Environmental and Social Committment Plan - „ESCP“) določa ukrepe in aktivnosti, ki jih mora izvajati ISRBC med izvajanjem 4. dela SDIP-Regionalne dejavnosti, ki morajo biti v skladu z okoljskimi in socialnimi standardi Svetovne banke (Environmental and Social Standards-ESS). 

ESCP dokument