Hidrološka in meteorološka vprašanja

Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) zagotavlja dostop do visokokakovostnih in ažurnih hidroloških in meteoroloških podatkov, ki so temelj za učinkovito upravljanje voda v Savskem bazenu. Nacionalne meteorološke in hidrološke službe (NMHS), okoljski regulatorji, raziskovalci in javnost se zanašajo na podatke o rečnih pretokih, padavinah, nivojih jezer/zbiralnikov in na druge hidrometrične podatke, da bi podprli svoja opozorila o poplavah, ocene vodnih virov, informacije o rečnem prometu, upravljanje vodnih ekosistemov, itd.
 
2003 NHMS iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu so skupaj z NHMS iz Albanije in Črne gore začele z dejavnostmi za izmenjavo podatkov in razvoj sistema za spremljanje in napovedovanje poplav/suš v Savskem bazenu. 
2006 Savska komisija je močno podprla sodelovanje med državami pri izboljšanju izmenjave podatkov in sistemov za napovedovanje poplav in opozarjanje ter začela s pripravo Hidroloških letopisov za Savski bazen.
2012 Savska komisija je začela usklajevati skupne hidrometrične meritve na obmejnih odsekih.
2014 Hidrometeorološke službe in agencije za vode so podpisale Politiko izmenjave hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij v Savskem bazenu, ki je v celoti skladna z resolucijama 25 (Cg-XIII) in 40 (Cg-XIII) Svetovne meteorološke organizacije.
2015  Razvit je bil Hidrološki informacijski sistem – Sava HIS.
2016 Razvoj dodatnih funkcionalnosti za namene izmenjave podatkov o odvajanju sedimentov ob podpori Unescove regionalne pisarne iz Benetk (Proti praktičnim navodilom za trajnostno upravljanje sedimentov z uporabo reke Save kot predstavitev)
2017 Izboljšanje izmenjave podatkov v realnem času za namene napovedovanja poplav s podporo projekta WBIF in Svetovne banke (Izboljšanje skupnih ukrepov pri obvladovanju poplav v Savskem bazenu)