Plovba

Na podlagi določb FASRB so se pogodbenice dogovorile, da bodo sodelovale na področju plovbe na način, ki bo zagotavljal:
  • vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in ​​njenih plovnih pritokih, urejenega v okviru proste plovbe za vsa trgovska plovila,
  • celovito ureditev pravnega statusa reke Save kot mednarodne plovne poti.