Razvojna vprašanja

Gospodarski razvoj je nujen za vse države v Savskem bazenu.
Da bi v celoti izpolnili glavni cilj Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, je Mednarodna komisija za Savski bazen skupaj z mednarodnimi, regionalnimi in nacionalnimi deležniki zavezana k iskanju priložnosti za pospeševanje gospodarskega razvoja regije, ne da bi pri tem ogrožali možnosti za prihodnje generacije.

  

Vodni viri Savskega bazena povezujejo različne sektorje in različne uporabnike. Usklajevanje dejavnosti na ravni porečja, iskanje sinergij razvoja in učinkovito sodelovanje, katerega cilj je celostno upravljanje voda, lahko izboljša odpornost in poveča blaginjo v Savski regiji.