K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Ocena bilance sedimentov za reko Savo

Začetek/konec: 19. maj 2012 - 1. december 2013

Financira: Urad UNESCO v Benetkah

Dokumenti v prilogi

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River