Tehnična in projektna poročila

Pregled strategije prilagajanja podnebnim spremembam
Začetek: 1.6.2017. Konec: 31.1.2018. Več

Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu
Začetek: 21.6.2016. Konec: 31.10.2018. Več

Vzpostavitev hidrološkega informacijskega sistema Mednarodne komisije za Savski bazen - Sava HIS
Začetek: 1.7.2015. Konec: 31.12.2015. Več

Proti oceni ekološkega stanja vodnih teles v Savskem bazenu - STAWA
Začetek: 1.4.2015. Konec: 31.3.2016. Več

Podpora Mednarodni komisiji za Savski bazen pri razvoju geografskega informacijskega sistema za Savski bazen - Sava GIS
Začetek: 23.1.2015. Konec: 30.10.2015. Več

K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Predlog vzpostavitve sistema za spremljanje sedimenta v Savskem bazenu
Začetek: 1.12.2014. Konec: 30.10.2015. Več

Druga faza podpore vlade ZDA savskim državam
Začetek: 1.12.2014. Konec: 18.5.2018. Več

K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Ocena bilance sedimentov za reko Savo
Začetek: 19.5.2012. Konec: 1.12.2013. Več

Načrt prilagajanja podnebnim spremembam na področju voda za Savski bazen - WATCAP
Začetek: 16.3.2012. Konec: 1.8.2015. Več

Pilotni projekt o podnebnih spremembah: Ustvarjanje povezave med načrtovanjem obvladovanja poplavne ogroženosti in oceno podnebnih sprememb v Savskem bazenu
Začetek: 9.3.2011. Konec: 31.12.2013. Več

Podrobna zasnova in namestitev prototipa za RIS - rečni informacijski sistem na reki Savi
Začetek: 1.3.2011. Konec: 1.3.2012. Več

Priprava izvedbenih dokumentov za vzpostavitev Sava GIS
Začetek: 29.6.2009. Konec: 29.12.2009. Več

Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za obnovo in razvoj prometa in plovbe po reki Savi
Začetek: 1.12.2007. Konec: 1.7.2008. Več

Predhodna študija izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbnega območja reke Save
Začetek: 25.12.2006. Konec: 19.3.2007. Več