Pogodbenice

Štiri države, ki si delijo Savski bazen, so pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) in članice Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije):
  • Bosna in Hercegovina
  • Republika Hrvaška
  • Republika Srbija
  • Republika Slovenija.
Pogodbenice izvajajo FASRB in nenehno spremljajo napredek izvajanja na zasedanjih pogodbenic FASRB, obravnavajo skupne interese za sodelovanje med državami v Savskem bazenu in spodbujajo aktivno sodelovanje z mednarodno skupnostjo.

Photo: 8th Meeting of the Parties – Sarajevo, October 24, 2019
Zasedanje pogodbenic je predvideno najmanj enkrat na dve leti, z namenom pregleda dela in dejavnosti Savske komisije, sprejemanja odločitev na podlagi predlogov in priporočil Savske komisije, obravnave in sprejemanja predlogov novih protokolov in sprememb FASRB ter preučitve in sprejetja vseh dodatnih ukrepov, ki bi lahko bili potrebni za doseganje ciljev FASRB.