Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti

Sava FRMP je bil razvit s podporo naložbenega okvira za Zahodni Balkan, ki je bil zagotovljen v okviru projekta:  »Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu«.
Pogodbenice FASRB so Sava FRMP sprejele na svojem osmem sestanku v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), 24. oktobra 2019.

Glavna prednost Sava FRMP je, da je skoraj v celoti usklajen z zahtevami Okvirne direktive EU o poplavah in Protokola o varstvu pred poplavami k FASRB, ter da obravnava vsa ključna vprašanja obvladovanja poplavne ogroženosti, ki so pomembna za celotno porečje, vključno s cilji obvladovanja poplavne ogroženosti na ravni porečja, določa pa tudi območja skupnega interesa za varstvo pred poplavami in vsebuje skupne ukrepe za Savski bazen.

Sava FRMP je na voljo za prenos v vseh uradnih jezikih pogodbenic FASRB ter v angleškem in črnogorskem jeziku.
 

Dokumenti v prilogi

Summary of Sava FRMP
Program for the Sava FRMP development
Flood Risk Management Plan in the Sava River Basin
Flood Maps - Atlas
Summary of the public participation