Relief in hidrografija

Povprečna nadmorska višina Savskega bazena je približno 545 m.n.v. in se giblje med 2.864 m.n.v. na Triglavu, v Julijskih Alpah v Sloveniji, in 70 m.n.v. ob izlivu reke Save v Beogradu v Srbiji. Visoke gore, Alpe in Dinaridi, prevladujejo v Sloveniji, v južnem delu Hrvaške, v Bosni in Hercegovini ter na posebno strmih območjih v Črni gori in severni Albaniji, kjer povprečna nadmorska višina presega 2.000 metrov, ponekod pa tudi 2.500 m.n.v. (Bobotov Kuk, Durmitor). Precejšen del porečja pokrivajo gozdovi, za severni del Panonske nižine pa so značilna rodovitna kmetijska zemljišča.