Drugi Načrt upravljanja voda za Savski bazen

Pogodbenice Okvirnega sporazuma so na 9. sestanku pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu odobrile Drugi načrt upravljanja voda za Savski bazen (2. Sava RBMP). Sestanek je potekal 9. decembra 2022 v Zagrebu (Republika Hrvaška).

2. Sava RBMP predstavlja osnovo za celovito, tehnično, ekološko in ekonomsko sprejemljivo in trajnostno upravljanje voda v celotnem porečju. V iskanju čezmejnih rešitev in nadaljnjih korakov k dogovorjenim ciljem načrt opisuje trenutno stanje voda v porečju in podaja program ukrepov, ki so  predvideni, da se bodo izvajali v prihodnjih letih.

2. Sava RBMP je na voljo v vseh uradnih jezikih pogodbenic Okvirnega sporazuma ter v angleškem jeziku.

Kratke informacije o načrtu so na voljo v Povzetku 2. Sava RBMP v angleškem jeziku.

Dokumenti v prilogi

2nd Sava River Basin Management Plan
2nd Sava RBMP Informative Summary