Predhodna študija izvedljivosti za obnovo in razvoj plovbnega območja reke Save

Začetek/konec: 25. december 2006 - 19. marec 2007

Financira: ISRBC

Dokumenti v prilogi

Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway