Upravljanje voda

Vodni viri kot vir življenja, habitat za številne pomembne od vode odvisne ekosisteme ter osnovni pogoj za družbeno-gospodarski razvoj, zahtevajo celosten pristop, skrbno upravljanje in varovanje ter vestno rabo.

Dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen, povezane s celostnim upravljanjem voda, so usmerjene v:
Glavni dosežki v okviru izvajanja Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu na področju upravljanja voda so: