Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje

Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu – Sava FFWS močno prispeva h krepitvi organizacij, odgovornih za hidrometeorološke storitve in obrambo pred poplavami v savskih državah. Sava FFWS kot skupna platforma za napovedovanje predstavlja dodano vrednost obstoječim nacionalnim sistemom napovedovanja in opozarjanja ter zagotavlja boljšo pripravljenost in optimizacijo omilitvenih ukrepov, s tem pa pomembno prispeva k zmanjševanju posledic poplav.Glavni cilj Sava FFWS je podpora deležnikom pri sprejemanju uravnoteženih odločitev v izrednih razmerah ob poplavah. Sava FFWS omogoča petim obrežnim državam sprejemanje odločitev o ustreznem upravljanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje in blažitev hudih poplav, na podlagi natančnih napovedih pretokov in izpustov, z dovolj dolgim ​​časovnim obdobjem. To zahteva tesno sodelovanje z ustreznimi deležniki ter upravljanje podatkov in modelov na ravni države, kar je ključnega pomena za uspešen razvoj sistema. Sava FFWS je ključnega pomena pri tem sodelovanju. Potrebno je poudariti, da razvoj takšnega sistema ne bi bil mogoč brez pomoči, aktivne podpore in izjemnega sodelovanja vseh upravičencev projekta v regiji.

Sava FFWS zagotavlja napovedovalcem hidrometeoroloških služb strokovno orodje, ki jim omogoča izdelavo hidroloških napovedi na podlagi opazovanih telemetričnih podatkov s hidroloških in meteoroloških merilnih postaj ter numeričnih vremenskih napovedi (NWP).  Sava FFWS uporablja hidrološke in hidravlične modele za izračun odtoka iz porečja ter rečnih pretokov in vodostaja.

Sava FFWS se je izkazal kot celovit sistem, ki vključuje vse podatke in modele, ki jih prispevajo posamezne države.  Zaradi tega je edinstven sistem, ko gre za čezmejno sodelovanje pri napovedovanju poplav, kljub temu pa vedno obstaja možnost za izboljšave. 
 
Postavitev Sava FFWS je modularna. Kombinacija padavin in temperature iz numerične vremenske napovedi, hidrološkega modela, ki pretvarja padavine in temperaturo v pretok, in v večini primerov hidravličnega modela, ki usmerja dolvodni pretok in izračuna vodostaj, predstavlja edinstven operativni postopek za napovedovanje.  Zaradi števila hidroloških modelov, hidravličnih modelov in numeričnih modelov za napovedovanje vremena, ki so na voljo za reko Savo, je v Sava FFWS konfiguriranih več operativnih postopkov za napovedovanje.

Sava FFWS združuje naslednje komponente, ki so že »priklopljene« na skupno platformo in so med seboj povezane:

podatkovno vozlišče za zbiranje opazovanih podatkov - Sava HIS
različni numerični modeli za napovedovanje vremena
V okviru Sava FFWS se za vnos meteoroloških podatkov uporablja 8 modelov NWP:
- model ALADIN1 Hrvaška
- model ALADIN Slovenija
- model ECMWF2
- model kompleta ECMWF
- model WRF3 Bosna in Hercegovina
- model WRF Črna gora
- model WRF Srbija
- model NMMB4 Srbija.
_______________________
[1] Model za dinamično prilagajanje omejenega območja, http://www.umr-cnrm.fr 
[2] Evropski center za srednjeročno vremensko napoved, https://www.ecmwf.int/
[3] Model za vremenske raziskave in napovedovanje, https://www.mmm.ucar.edu/
[4] Nehidrostatski mezoskalni model na B-mreži NOAA, https://nomads.ncep.noaa.gov
razpoložljive radarske in satelitske vremenske slike
Sava FFWS je skupaj z NWP pripravljena za ekstrapolacijo radarskih ali satelitskih slik, da bi na podlagi izmerjenih vrednosti zagotovila zelo natančno kratkoročno hidrološko napoved (kratkoročna napoved) za nekaj ur vnaprej. 
V Savskem bazenu trenutno ni na razpolago opreme za kratkoročne napovedi. Prvi korak k zagotavljanju kratkoročnih napovedi je sestavljena radarska slika padavin (padavinsko polje), popravljena z opazovanimi podatki zemeljskih dežemerov (pluviometrov).  Radarji v Savskem bazenu trenutno ne morejo izdelati natančnih slik padavin. 
Ob upoštevanju pomena zagotavljanja kratkoročnih hidroloških napovedi in ozaveščanja strokovnjakov o vnosu teh meteoroloških podatkov so v Sava FFWS, poleg sestavljenih radarskih slik Opera1, izvedeni radarski podatki Lisca (ARSO, Slovenija). Te slike so prikazane samo znotraj sistema, niso pa povezane z nobenim od hidroloških ali hidravličnih modelov, ki se izvajajo v okviru Sava FFWS. To velja tudi za satelitske posnetke H-SAF2
_______________________
[1] Radarski program EUMETNET, https://www.eumetnet.eu/
[2] Satelitska aplikacija EUMETSAT hsaf.meteoam.it  
Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija svoje zunanje hidrološke napovedi posredujejo neposredno v Sava FFWS.
Hidrološki modeli
Sava FFWS trenutno vsebuje 13 hidroloških modelov. Nekateri od njih so integrirani modeli, ki vključujejo hidravlično komponento. Nekateri pokrivajo celotno porečje ali veliko območje, drugi pa le majhna lokalna porečja.
Naslednji modeli pokrivajo celoten ali večji del Savskega bazena:
HEC-HMS Sava1  – celotno porečje (vse države)
- WFlow2 Sava         – del porečja (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija)
Naslednji modeli so lokalni modeli:
- Mike-NAMHrvaška         – integriran v hidravlični model Mike 11 Hrvaška
- Mike-NAM Una               – integriran v hidravlični model Mike 11 Una
- Mike-NAM Vrbas           
- HBV-light4 Bosna             
- WFlow Črna gora        
- HEC-HMS Kolubara
- HBV5 Kolubara
- HBV Jadar
- HBV Tamnava                 
- HBV Ub
- HBV Ljig.    
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/
[2] https://oss.deltares.nl/web/wflow/why-wflow
[3] https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-hydro-river/hydrology
[4] https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html
[5] http://www.smhi.se/en/research/research-departments/hydrology/hbv-1.90007


Hidravlični modeli
Sava FFWS trenutno vsebuje 30 hidravličnih modelov.
Naslednji model pokriva glavni tok reke Save:
HEC-RAS Sava1 (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija).
Naslednji modeli so lokalni modeli:
- HEC-RAS Bosna
- HEC-RAS Sana
- HEC-RAS Sanica
- HEC-RAS Una (Bihać)
- HEC-RAS Una (Bosanska Krupa)
- HEC-RAS Una (Kulen Vakuf)
- HEC-RAS Usora
- HEC-RAS Vrbas
- HEC-RAS Drina
- HEC-RAS Kolubara        – 17 ločenih modelov za reko Kolubaro integriranih in združenih
- Mike 112 Hrvaška
- Mike 11 Una
- Mike 11 Vrbas.
_______________________
[1] https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
[2] https://mikepoweredbydhi.com/products/mike-11
Sava FFWS je zasnovan na platformi Delft-FEWS, ki se uporablja v številnih porečjih po svetu. Platforma je prilagodljiva in omogoča integracijo vseh meteoroloških, hidroloških in hidravličnih modelov, ki se uporabljajo v porečju. Sam sistem je kompleksen, saj je zasnovan v obliki enotnega centralnega sistemskega strežnika in treh varnostnih kopij, ki se nahajajo v štirih državah, skupaj z delom sistema (arhiv in spletni strežnik), ki se nahaja na sedežu Savske komisije. Takšna sistemska arhitektura omogoča aktivno sodelovanje vseh nacionalnih institucij in hkrati zagotavlja občutek lastništva. V naslednji tabeli so navedene institucije upravičenke in vloga vsake od njih v sistemu, dogovorjena za prvo fazo operativne uporabe.
Država Institucija Opomba
Slovenija ARSO, Ljubljana Centralni strežnik
Hrvaška DHMZ, Zagreb 3. varnostna kopija
Hrvatske vode, Zagreb  
Bosna in Hercegovina FHMZ, Sarajevo  
RHMZ RS, Banja Luka  
AVP Sava, Sarajevo 2. varnostna kopija
JU Vode Srpske, Bijeljina  
Srbija RHMZ, Beograd 1. varnostna kopija in preizkusni sistem
JVP Srbijavode, Beograd  
Črna gora ZHMS, Podgorica  
  ISRBC Arhiv in spletni strežnik