Hidravlični model

Hidravlični model za reko Savo - Sava HEC-RAS je bil razvit za odsek od meje med Slovenijo in Hrvaško do Beograda in za dolvodne odseke glavnih pritokov reke Save. Sava HEC-RAS je povezan z modelom Sava HEC-HMS, katerega izhodne lokacije se ujemajo z (lateralnimi) vstopnimi točkami modela HEC-RAS.
 

Geometrija modela temelji na visokoločljivih digitalnih podatkih o nadmorski višini, na podlagi posnetkov z LiDAR tehnologijo (tehnologija zaznavanja in merjenja svetlobe), iz leta 2017.

Stranske strukture se v Sava HEC-RAS uporabljajo za prenos toka iz modela glavnega toka reke Save v stranska, obalna območja ob reki Savi. Ta stranska območja predstavljajo akumulacijska območja in so običajno območja za glavnimi nasipi reke Save, zadrževalna območja ali zaledne vode pritokov. Na splošno so bila akumulacijska območja uporabljena kot učinkovit in ustrezen pristop za usmerjanje toka v modelu reke Save, ki poteka preko in/ali skozi stranske strukture do stranskih območij v celotnem modelu reke Save. Na območjih, kjer so bili potrebni podrobnejši pristopi, so bila za predstavitev teh stranskih območij uporabljena 2D območja.

Poleg razvoja modela HEC-RAS za nestalni tok za reko Savo so bile v modelu razvite tudi posebne analize dvodimenzionalnega (2D) toka in možnosti preboja nasipov, ki so na voljo v modelu. 

Model je vključen v Sistem za napovedovanje poplav in opozarjanje v Savskem bazenu.