Protokoli k FASRB

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (FASRB) presega vzpostavitev dobre podlage za sodelovanje v regiji na področju trajnostnega upravljanja vodnih virov in z vidika mednarodnega prava predstavlja »pactum de contrahendo« - sporazum o odgovornosti za sklepanje dodatnih protokolov.
Protokoli k FASRB imajo pomembno vlogo, saj urejajo posamezne vidike njegovega izvajanja, z namenom celovite uskladitve upravljanja voda v Savskem bazenu.

 
Protokol o Podpisan Velja od
režimu plovbe 3. december 2002,
Kranjska Gora
29. december 2004

Cilj: opredelitev pogojev za plovbo po reki Savi, ureditev vzpostavitve mednarodnega režima plovbe in opredelitev vloge Savske komisije pri urejanju plovbe.

preprečevanju onesnaževanja vode zaradi plovbe 1. junij 2009,
Beograd
8. oktober 2017

Cilj: preprečevanje, nadzor in zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo plovila, vzpostavitev tehničnih zahtev za opremo pristaniških objektov in drugih sprejemnih postaj, razvoj najboljših razpoložljivih tehnik, obveščanje, razvoj ukrepov za odziv na razlitja in spremljanje kakovosti vode.

varstvu pred poplavami 1. junij 2010,
Gradiška
27. november 2015

Cilji: ureditev problematike trajnostnega varstva pred poplavami s preprečevanjem in/ali zmanjševanjem poplavne ogroženosti, z izvajanjem ustreznih ukrepov in dejavnosti, skupaj z ustreznimi ukrepi za varstvo okolja ter s pripravo skupnega Načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti, ki opredeljuje cilje skupnega interesa na ravni porečja, ukrepe za doseganje teh ciljev, mehanizme usklajevanja in načine skupnega sodelovanja v izrednih razmerah v primeru poplav.

ravnanju s sedimentom 6. julij 2015, 
Brčko
8. oktober 2017

Cilji: olajšati vzpostavitev trajnostnega ravnanja s sedimentom, z obravnavo vprašanj glede kakovosti, kot so onesnaževanje sedimentov ter nadzor nad izvorom in odlaganjem onesnaženih sedimentov, količinskih vprašanj in morfoloških sprememb; opredeliti načela in predlagati ukrepe, skupaj s pripravo Načrta ravnanja s sedimentom.