Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu

Začetek/konec: 1. junij 2016 - 31. december 2018

Financira: Investicijski okvir za Zahodni Balkan (WBIF), ki ga upravlja Svetovna banka

Glavni dosežki:

Dokumenti v prilogi

Report on development of the draft Flood Risk Management Plan in the Sava River Basin
Report on establishment of the Sava Flood Forecasting and Warning System