Medsektorska vprašanja

Za zagotavljanje usklajenosti, skladnosti in celovite perspektive, potrebne za učinkovite rezultate pri celostnem upravljanju in načrtovanju vodnih virov, in s ciljem doseganja trajnostnih rezultatov, so pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu skozi dosedanje sodelovanje prepoznale pomen medsektorskih vprašanj, ki so pomembna za porečje: