Poročilo o analizi Savskega bazena

Poročilo o analizi Savskega bazena, ki ga je pripravila Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju s pogodbenicami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, je bilo sprejeto na 13. izrednem zasedanju Savske komisije, 22. in 23. septembra 2009.

Celotno usklajevanje in urejanje je opravil sekretariat Savske komisije.

Dokumenti v prilogi

Sava River Basin Analysis Report
Sava River Basin Analysis - Summary