Načrt vključevanja deležnikov

V Načrtu vključevanja deležnikov (Stakeholder Engagement Plan-SEP) so navedene možnosti za aktivno vključevanje vseh deležnikov pri izvajanju 4. dela projekta SDIP, v skladu z dejavnostmi ISRBC ter zahtevami okoljskih in socialnih standardov Svetovne banke (Environmental and Social Standards-ESS). 

 

SEP dokument
 

Regionalni pritožbeni mehanizem

Del SEPa je Regionalni pritožbeni mehanizem (Regional Grievance Mechanism-RGM). Cilj RGM je, da se pritožbe, pomisleki in pritožbi, ki izhajajo iz projektnih aktivnosti obravnavajo na pravičen in pregleden način, s čimer se olajša učinkovito izvajanje projekta. RGM zagotavlja, da so vse pritožbe evidentirane, ustrezno obravnavane in izvajane v skladu z vzpostavljenim postopkom za obravnavo vseh vrst pritožb/pomislekov širokega kroga deležnikov.