Obvestila kapitanom

Obvestila kapitanom izdajajo državni organi, pristojni za varnost plovbe, z namenom obveščanja udeležencev plovbe o spremembah na plovni poti, ki lahko vplivajo na načrtovanje in plovbo. Običajno se posredujejo preko VHF, pisno, na oglasnih deskah ali po faksu. Pristaniške kapitanije zbirajo, obdelujejo in analizirajo vse informacije, pomembne za plovbo in plovno infrastrukturo. 

Vsebina obvestil se nanaša predvsem na:
  • informacije o globini plovne poti
  • organizacijo športnih in drugih prireditev na plovnih poteh
  • prepoved plovbe v primeru rečnega inženiringa in podvodnih del na reki, povezanih z infrastrukturo
  • prepoved plovbe zaradi odstranitve odkritih minsko eksplozivnih naprav
  • druge dogodke, pomembne za nemoteno plovbo

V zadnjem času so številne države prešle na spletno posredovanje obvestil kapitanom, in sicer preko ustreznih digitaliziranih obrazcev v okviru RIS.