Sedmi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu


Sedmi sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal 7. junija 2018 na Bledu (Slovenija).

Na sestanku bodo navzoči visoki predstavniki vseh pogodbenic Okvirnega sporzuma o Savskem bazenu iz Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Srbije in Republike Slovenije, kot tudi predstavniki raznih organizacij, institucij in vlad.

Glavni cilj sestanka je pregled statusa izvajanja Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu kot tudi ključnih izzivov v prihodnosti, posebno še tistih, ki se nanašajo na sodelovanje pri upravljanju porečja, obvladovanje poplavne ogroženosti, obnovi plovbe kot tudi izmenjavi za porečje pomembnih informacij. Posebna pozornost bo posvečena zadevam trajnostnega razvoja ter smernicam za nadaljevanje sodelovanja v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen.

Dokumenti v prilogi

Agenda
Country reports on implementation of the FASRB
Report on the FASRB implementation
Statements and presentations
Declaration