SDIP: Podpisana pogodba za grant

Mednarodna banka za obnovo in razvoj, ki deluje kot izvajalska agencija Globalnega okoljskega sklada, in Mednarodna komisija za Savski bazen sta 31. avgusta 2022 podpisali Sporazum o dodelitvi sredstev za financiranje regionalnih dejavnosti v okviru Integriranega razvojnega programa za Savo in Drino (SDIP).
 
Regionalne aktivnosti so namenjene krepitvi strateškega regionalnega dialoga, skupnega načrtovanja, trajnostnega upravljanja in razvoja skupnih vodnih virov v porečjih Save in Drine ter krepitvi odpornosti na podnebne šoke. Poleg tega bo regionalna komponenta služila kot ključna platforma za krepitev zaupanja, ki bo povezala nacionalne akterje in okrepila institucije in postopke, prek katerih sodelujejo države v Savskem bazenu. Z načrtovanimi aktivnostmi bo Savski bazen manj občutljiv na poplave in suše, saj bodo aktivnosti osredotočene na celostno upravljanje vodnih virov in čezmejno sodelovanje pri spremljanju in ublažitvi posledic poplav in suš, s čimer bi države v Savskem bazenu postale bolj odporne na ekstremne vremenske pojave.
Regionalna komponenta SDIP temelji na Skupnem akcijskem načrtu za Savski bazen, posebni platformi za razvojne projekte, ki jo je leta 2017 pripravila Mednarodna komisija za Savski bazen ob podpori Svetovne banke, in Skupni izjavi o akcijskem načrtu in mejnikih za Savski bazen kot katalizator sodelovanja v regiji, ki so ga 15. junija 2017 podpisali predstavniki pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu in Črne gore na Bledu v Republiki Sloveniji. S tem je bila začrtana pot, ki bo služila kot gonilna sila za gospodarsko povezovanje in sodelovanje v regiji ter bo prispevala k prizadevanjem pogodbenic Okvirnega sporazuma in Črne gore za zagotovitev trajnostnega gospodarskega razvoja v Savskem bazenu.