Deveti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

V Zagrebu (HR) je 9. decembra 2022 potekal 9. sestanek pogodbenic, ki predstavlja najvišji mehanizem odločanja pri izvajanju Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB. Na sestanku na visoki ravni se je zbralo več kot 40 udeležencev, in sicer delegacije držav pogodbenic Okvirnega sporazuma, predstavniki Črne gore, Evropske komisije, UNESCO, UNECE, WMO, Svetovne banke in drugih mednarodnih partnerjev ter institucij, ki podpirajo in sodelujejo pri izvajanju FASRB.

Ob opozarjanju na ključni pomen regionalnega sodelovanja med pogodbenicami in priznavanju dosedanjega izvajanja FASRB so pogodbenice na 9. sestanku sprejele izjavo, ki priznava napredek pri usklajenem izvajanju direktiv EU in odobrile drugi Načrt upravljanja Savskega bazena kot enega izmed večjih dosežkov regionalnega sodelovanja. Poleg tega so pogodbenice ponovno potrdile svojo zavezanost nadaljnji obnovi in razvoju plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih. Prav tako so se zavezale k nadaljnjemu in okrepljenemu več-sektorskemu dialogu z vsemi relevantnimi deležniki, vključno z mladimi, ter nadaljevanju dejavnosti za prilagajanje podnebnim spremembam.

Pogodbenice so priznale koristi sodelovanja v okviru ISRBC ter podale visoko oceno njenega dela.

Naslednje, 10. srečanje pogodbenic bo potekalo v Republiki Srbiji.