Memorandum o razumevanju s WMO: Podpisan

Memorandum o razumevanju (Memorandum) med Svetovno meteorološko organizacijo (WMO) in Mednarodno komisijo za Savski bazen (ISRBC) je bil podpisan 15. septembra 2022 v prostorih Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) Republike Hrvaške, v Zagrebu, v okviru slovesnosti ob 75. rojstnem dnevu DHMZ in 30. obletnici članstva Republike Hrvaške v WMO. Podpisnika memoranduma sta g. Peteri Talas, generalni sekretar v imenu WMO in g. Dragan Zeljko, izvršni sekretar v imenu ISRBC.
Z Memorandumom so podprte predvsem aktivnosti, povezane s sodelovanjem pri načrtovanju in izvajanju skupnih projektov in pobud, izmenjava znanja, izkušenj, dobrih praks in rezultatov znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih projektov ter skupno delo za spodbujanje izmenjave podatkov in informacij na regionalni in globalni ravni. Njihov namen je, da se intenzivira dolgoročno uspešno sodelovanje in skupne aktivnosti ter da se omogoča sinergije delovanja, kar bi se odrazilo v regionalnih in globalnih koristih.

Memorandum je na voljo tukaj.