Obeleževanje dneva Save - 1. junij 2023V sklopu obeleževanja 1. junija, ki so ga pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (BA, HR, Rs in SI) proglasile za Dan Save, je Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju z Global Water Parnership for Central and Eastern Europe (GWP CEE) in Univerza v Beogradu- Fakulteto za gradbeništvo organizirala dogodek, na katerem so mladi predstavili svoja dela, ki so jih poslali na natečaj »Sodelujmo z naravo«.
Vse prisotne so v začetku pozdravili Dragan Zeljko, izvršni sekretar Savske komisije, dr. Mitja Bricelj, član Savske komisije, prof. dr. Tjaša Griessler Bulc, predsedujoča GWP CEE v regiji ter prof. Vladan Kuzmanović, dekan Fakultete za gradbeništvo v Beogradu. V svojih pozdravih so poudarili pomen sodelovanja mladih pri trajnostnem upravljanju z vodnimi viri ter se zahvalili vsem mladim, kot tudi njihovim mentorjem za sodelovanje na natečaju.
Predstavnica Parlamenta mladih, Azra Aždajić iz Srednje šole »Hazim Šabanović« iz Visokega (BA), je predstavila delo Parlamenta mladih v preteklem letu pri čemer je posebno omenila 10. Parlament mladih, ki je potekal v oktobru 2022 v Beogradu (RS) ter sodelovanje mladih v projektu »Ali slišiš naše reke?«.
Glavni del dogodka so bile kratke predstavitve skupin mladih, ki so poslali svoje izdelke na natečaj. Prijavilo se 26 skupin iz srednjih šol ter mladih starih od 19 do 25 let, ki so se nanašali na teme v povezavi z uporabo sonaravnih rešitev na področju upravljanja z vodami. Po dve skupini iz vsake države pogodbenice Okvirnega sporazuma bodo izbrane, da bodo sodelovale na 11. Parlamentu mladih reke Save, ki bo potekal konec septembra/začetku oktobra 2023 v Ljubljani (SI).

Na koncu so sodelujoči napisali sporočila reki Savi za njen dan ki so podana na spodnji sliki:Program dogodka je podan tukaj.